Warman NASK
Projekt Platon
Sieć metropolitalna
Charakterystyka sieci
Rada Użytkowników
Finansowanie sieci
Współpraca z operatorami
Historia
Kontakt
Charakterystyka sieci

W wyniku prowadzonej od paru lat modernizacji sieci WARMAN powstała sieć szkieletowa stanowiąca platformę dla implementacji wielu usług opartych o technologie IP, GE, ATM oraz MPLS.

W 2007 r. w ramach modernizacji sieci WARMAN zostały uruchomione routery Juniper pozwalające na uzyskanie przepustowości sieci rzędu dziesiątek Gb/s, oferowanie nowych usług w oparciu o wirtualne routery oraz na rozbudowę sieci w miarę wzrostu potrzeb przez kilka najbliższych lat . Zastosowanie urządzeń CWDM powoduje lepsze wykorzystanie infrastruktury światłowodowej. Zastosowane nowe systemy zarządzania i monitorowania sieci (rozwój produktu NetCool) umożliwiają szybsze reagowanie na awarie.

Uruchomiona we wrześniu 2005 r. w Warszawie pierwsza radiowa stacja bazowa umożliwiająca szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz uruchomione w 2007 r. cztery kolejne takie stacje wokół Warszawy, tzw. "Korona Warszawy", są udostępniane nie tylko dla klientów komercyjnych lecz również dla środowiska naukowo-akademickiego, szczególnie w tych miejscach, gdzie były dotychczas problemy ze świadczeniem tego typu usług.

Zastosowany system radiowy pracuje w paśmie chronionym w ramach ogólnopolskich częstotliwości posiadanych przez NASK (4 kanały 3,5MHz w paśmie 3,6-3,8 GHz).

Główne węzły sieci WARMAN znajdują się w obiektach należących do:

  • uczelni wyższych: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Medycznej,
  • jednostek PAN: Instytutu Fizyki, Instytu Chemii Fizycznej, Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika,
  • TP S.A.: CRiT, CT Piękna, CT Brzeska, CT Szembeka, CT Broniewskiego, CT Bródno.


 Copyright © 2010 NASK.