Warman NASK
Projekt Platon
Sieć metropolitalna
Charakterystyka sieci
Rada Użytkowników
Finansowanie sieci
Współpraca z operatorami
Historia
Kontakt
Finansowanie sieci

W rozwoju polskiej infrastruktury informatycznej - w tym także w sfinansowaniu budowy sieci WARMAN - istotną rolę odegrał Komitet Badań Naukowych KBN (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), który w latach 1992-2000 przekazał na budowę i utrzymanie sieci komputerowych w Polsce znaczące środki z budżetu Nauki. Ze środków tych sfinansowano budowę 22 miejskich sieci komputerowych (MAN), 5 centrów superkomputerowych, skupiających komputery dużej mocy obliczeniowej (KDM) oraz kilkaset lokalnych sieci komputerowych (LAN), użytkowanych przez jednostki naukowe i akademickie. Od 2001 r. realizowana jest, w ramach dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, budowa "Ogólnopolskiej Sieci Optycznej "PIONIER - Polski Internet Optyczny" dedykowanej dla całego środowiska naukowo-akademickiego w Polsce. Dotację na utrzymanie i użytkowanie miejskich sieci komputerowych oraz połączeń krajowych i międzynarodowych (SPUB) otrzymują wszystkie jednostki wiodące MAN.

Środki związane z utrzymaniem w gotowości akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Warszawie (MAN WARMAN) otrzymuje w ramach SPUB-u Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK. Copyright © 2010 NASK.