Warman NASK
Projekt Platon
Sieć metropolitalna
Charakterystyka sieci
Rada Użytkowników
Finansowanie sieci
Współpraca z operatorami
Historia
Kontakt
Historia

Czerwiec 1992 - Powstaje pierwsze studium projektowe warszawskiej, akademickiej sieci komputerowej

Grudzień 1992 - Pierwsze finansowanie przez KBN budowy sieci MAN w Warszawie, Poznaniu i Krakowie

Grudzień 1993 - Wyodrębnienie NASK z Uniwersytetu Warszawskiego - powstanie jednostki badawczo - rozwojowej NASK

Styczeń 1995 - Uruchomienie sieci WARMAN, pierwszej w Polsce i jednej z pierwszych w Europie sieci zbudowanych w technologii ATM

Grudzień 1995 - W sieci krajowej NASK wprowadzona zostaje technologia Frame Relay

Kwiecień 2000 - W ramach sieci NASK powstaje akademicka sieć korporacyjna

Czerwiec 2001- Przyznanie przez KBN pierwszej dotacji na budowę "Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER"

Lipiec 2001 - Podpisanie przez wszystkie jednostki wiodące MAN i Centra KDM "Porozumienia w Gliwicach" określającego zasady działania oraz eksploatacji budowanej przez środowisko naukowo - akademickie "Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER"

Listopad 2003 - Podpisanie przez wszystkie jednostki wiodące MAN i Centra KDM "Umowy Konsorcjum PIONIER"

Październik 2003 - Uruchomienie pierwszego wybudowanego fragmentu sieci PIONIER

2004 rok - rozbudowa sieci WARMAN w kierunku Bielan, budowa nowego węzła sieci na Akademii Wychowania Fizycznego

W latach 2003 - 2007 przeprowadzona została modernizacja sieci WARMAN: instalacja nowych urządzeń GE, routerów Juniper, urządzeń CWDM, itp.

Wrzesień 2005 - Uruchomiona została w Warszawie pierwsza radiowa stacja bazowa pracująca w paśmie chronionym, umożliwiająca szerokopasmowy dostęp do Internetu

W 2007 r. uruchomione zostały cztery kolejne takie stacje wokół Warszawy, tzw. "Korona Warszawy", które są udostępniane nie tylko dla klientów komercyjnych lecz również dla środowiska naukowo-akademickiego, szczególnie w tych miejscach, gdzie były dotychczas problemy ze świadczeniem tego typu usług.

 

 Copyright © 2010 NASK.