Warman NASK
Projekt Platon
Sieć metropolitalna
Charakterystyka sieci
Rada Użytkowników
Finansowanie sieci
Współpraca z operatorami
Historia
Kontakt
Sieć metropolitalna

W tej części serwisu są dostępne informacje o projekcie "Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych". Projekt ten realizują jednostki będące członkami Konsorcjum PIONIER, zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu z sierpnia 2008 roku. Jego celem jest rozbudowa krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki.

 Copyright © 2010 NASK.