Warman NASK
Projekt Platon
Sieć metropolitalna
Charakterystyka sieci
Rada Użytkowników
Finansowanie sieci
Współpraca z operatorami
Historia
Kontakt
Sieć metropolitalna

Miejska Sieć Komputerowa WARMAN zbudowana została na bazie połączeń światłowodowych oraz w technologiach CWDM, IP, ATM (Asynchronous Transfer Mode), Gigabit Ethernet i SDH, gwarantujących dużą elastyczność, zarówno strukturalną jak i funkcjonalną. Sieć składa się z 54 węzłów szkieletowo-dostępowych, których rozmieszczenie jest związane z lokalizacją abonentów naukowo-akademickich na terenie Warszawy. Cała sieć WARMAN zapewnia możliwość współistnienia podsieci różnych typów, które w zależności od wymagań poszczególnych abonentów, mogą być od siebie w różnym stopniu odseparowane.

Z roku na rok możliwości stale modernizowanej sieci WARMAN zmieniają się i umożliwiają świadczenie coraz lepszych usług klientom naukowo-badawczym i akademickim.

Udział NASK w konsorcjum "Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER" oraz współpraca z sieciami MAN w Polsce stwarzają ogromne możliwości dla prowadzenia bardzo skomplikowanych badań naukowych i wymiany doświadczeń dla całego środowiska naukowo-badawczego i akademickiego.

Dostęp do szerokopasmowej sieci WARMAN umożliwia:

  • stworzenie lepszych warunków technicznych do realizacji usług sieciowych, a w szczególności udostępnienie uczestnikom sprawnego dostępu do:
    • zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy,
    • baz danych i innych wzajemnie świadczonych usług,
    • Internetu,
  • optymalizację działania sieci,
  • uzyskanie możliwie maksymalnej funkcjonalności użytkowej sieci przy posiadanych środkach.

Poprzez sieć Pionier możliwy jest dostęp do europejskiej sieci GEANT2 oraz światowego Internetu. Obecnie środowisko naukowo-akademickie Warszawy ma dostęp do sieci o przepływności 4 Gbps, która w każdej chwili może ulec zwiększeniu. Copyright © 2010 NASK.