Warman NASK
Współpraca z operatorami
Sieć metropolitalna
Charakterystyka sieci
Rada Użytkowników
Finansowanie sieci
Projekt Platon
Historia
Kontakt
Współpraca z operatorami

Bardzo istotnym elementem dla środowiska naukowo-akademickiego Warszawy jest łączność krajowa i międzynarodowa, która jest realizowana za pomocą sieci rozległej NASK oraz przez operatorów krajowych, z którymi NASK podpisał umowę o wymianie ruchu. Do najważniejszych operatorów należą: Konsorcjum PIONIER, TP S.A., Telekomunikacja Kolejowa S.A., Exatel, Telia Sonera.

Szczególne znaczenie dla środowiska naukowo-akademickiego ma udział NASK w Konsorcjum "Ogólnopolskiej Sieci Optycznej" PIONIER. Od tego momentu cały ruch zagraniczny generowany przez akademickich i naukowych abonentów sieci WARMAN jest kierowany poprzez sieć PIONIER do paneuropejskiej sieci GEANT2 z przepustowością 2x10 Gbit/s oraz światowego Internetu z przepustowością 2x2,5 Gbit/s.


 Copyright © 2010 NASK.